Pla d’Infància de QuartdePoblet

Pla d’Infància de QuartdePoblet

El ple recolza unànimement el segon Pla d’Infància de #QuartdePoblet amb 69 programes i 48 instal·lacions municipals al servei de la infància i l’adolescència

L‘Ajuntament va constituir un Fòrum d’Infància, amb participació de xiquets, xiquetes i adolescents per a elaborar aquest document

No va ser necessari arribar a la votació. Per assentiment i amb la felicitació unànime de tots els grups polítics, el ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet va aprovar ahir el II Pla d’Infància i Adolescència, del municipi, coordinat per la Regidoria d’Infància i Adolescència, que dirigeix Consue Campos.

El document, amb una metodologia cuidada i nova, té com a objectiu fer de Quart de Poblet “un llar en el qual es promoguen i defensen els drets de la infància, fent efectiva la participació de les xiquetes, xiquets i adolescents com a ciutadanes i ciutadans de ple dret”. Com va destacar la regidora, un dels principals valors d’aquest pla és que ha sigut “àmpliamente consensuat”, ja que per a la seua elaboració es va crear el Fòrum d’Infància, integrat pel Consell Municipal d’Infància (CMI) i totes les associacions i entitats que treballen amb xiquets, xiquetes i adolescents en el municipi, que s’ha consolidat com un altre òrgan per al seguiment i consulta de les actuacions dirigides a aquest col•lectiu ciutadà. A més, han participat tres comissions: la tècnica, la interdepartamental i la de seguiment, en la qual estan representades totes les àrees municipals que treballen amb infància, el Consell Municipal d’Infància, el Consell de la Joventut, les AMPA, el Consell Escolar Municipal, UNICEF i tots els grups polítics amb representació en el ple de l’Ajuntament. L’associació Impuls ha facilitat suport tècnic al costat d’UNICEF.

El PIA posa en valor també la importància de la transversalitat en les polítiques municipals dirigides a infància i adolescència. En aquest sentit, reflecteix que 18 àrees de l’Ajuntament desenvolupen un total de 69 programes i actuacions dirigides a xiquets, xiquetes i adolescents, que tenen a la seua disposició 48 instal•lacions públiques. En el disseny i posada en marxa d’uns i unes altres, els xiquets i xiquetes han sigut consultats fins a en 21 ocasions i han participat en la presa de decisions en 17.

Quant a les línies d’actuació, es marquen quatre: protecció, prevenció i promoció dels drets de la infància i l’adolescència; participació, comunicació, divulgació i visibilización de les actuacions a favor de la infància i l’adolescència, i treball en xarxa. Per a cadascuna es plantegen accions específiques i una sèrie d’indicadors, que permetran avaluar periòdicament l’execució del pla i ajustar-lo a les necessitats reals. En aqueix procés de seguiment, es tindran molt en compte les dades i conclusions que es vagen arreplegant a través de l’Observatori de la Infància.

Aquest pla, amb una vigència de 4 anys, millora i actualitza el primer, iniciat l’any 2013, i que va ser clau perquè Quart de Poblet revalidara el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància per part d’UNICEF.