Què és Fòrum

El Fòrum de’Infància, es constitueix en 2017, com un espai participatiu que permet a les ciutadanes i ciutadans de Quart de Poblet de menor edat participar i opinar en l’elaboració i seguiment del PIA, ampliant d’aquesta manera la presència i la veu de la infància en el Pla d’Infància i Adolescència.

Creat amb l’objectiu de donar cabuda en aquest procés a les xiquetes i xiquets que, a través d’entitats d’oci i temps lliure, cultura, esports, etc. vulguen aportar i enriquir aquest procés col·lectiu. El Fòrum es crea amb la intenció que siga un espai flexible, no permanent, obert i ampli que enriquisca.

Amb la voluntat de promoure el dret a la participació de les xiquetes, xiquets i adolescents en cadascun dels àmbits en els quals aquesta es pot desenvolupar, sensibilitzar sobre la importància d’escoltar les seues aportacions i promoure espais on aqueixa participació siga real. La seua primera reunió es produeix en el mes de febrer de 2017, amb l’assistència de totes les entitats en activitats orientades a la infància.

El Fòrum s’ha convocat dues vegades durant el procés d’elaboració del Pla i ha sigut informat, consultat i escoltat al llarg d’aquest procés. Una vegada aprovat el Pla d’Infància i Adolescència 2017-2021, els membres del Fòrum seran convocats almenys una vegada a l’any per al seguiment, avaluació i millora del d’aquest.