Campanyes

 

A Quart de Poblet les conselleres i consellers del CMI són representants de la infància del municipi, això suposa sempre molta responsabilitat, no solament perquè permeten que la veu de la infància arribe a espais molt adults. La participació també implica responsabilitat i deures. Per aqueixa raó, les xiquetes i xiquets del CMI de Quart s’impliquen a oferir solucions als problemes que observen en el seu entorn i es comprometen amb accions que milloren la realitat.

 

Sobre quins problemes actuen les Conselleres i Consellers?
Reunides i reunits en Consell s’analitzen els diferents temes que consideren importants. Aporten, escolten, debaten, proposen, acorden, traslladen,.. I també actuen en aquelles problemàtiques que, des de la mirada i la mà infantil i adolescent, són susceptibles de millora, des del compromís col·lectiu.

 

#ELDESCOBRIMENT

diario del intrèpid viatje de la infancia en temps de confinament…

carregant-se…

 

#JUNTESCONTRAELBULLYING

Durant 2017 fins a 2019, les xiquetes i xiquets del CMI, han treballat entorn de la temàtica del Bullying, en diferents posts s’han arreplegat sessions en les quals han anat desenvolupant els diferents aspectes de la campanya.

La campanya “Juntes contra el Bullying” va ser iniciada en 2017, en resposta a la preocupació de la població escolar, entorn del problema de l’assetjament que pateixen les xiquetes i xiquets del municipi. El consell, com a òrgan que representa a la infància, recull i canalitza les inquietuds, necessitats i problemàtiques de la població de menor edat. Com a altaveus de les seues companyes i companys, posen el focus d’atenció en un problema que els afecta molt de prop i del que pensen que les persones adultes no estan fent suficient. Segons dades d’UNICEF i la fundació ANAR, en l’actualitat s’està parlant que en cada classe almenys 3 persones estan patint assetjament i 2 ciberbullying.
Tal com han fet altres vegades, van començar demanant a les àrees competents, la seua presència en una reunió en què explicar que està fent l’Ajuntament per a ocupar-se d’aquest problema. Amb la presència de les diferents parts implicades i l’explicació de les mesures i actuacions desenvolupades per cadascuna d’elles, el grup es va adonar, que d’una banda les edats amb les quals s’estava treballant eren tardanes (el consell denunciava que és un problema que també es donava en primària, tal com demostra el III Informe de la fundació ANAR, que marca l’edat d’inici de l’assetjament, en els 9 anys) d’altra banda, hi havia un protocol articulat per a actuar contra el bullying, però aquest no era conegut per les xiques i xics.


Per aquesta raó, el Consell va traçar una estratègia que acostara aquesta informació a l’alumnat, entre les accions que configuren la seua campanya han creat les Bústies Amigues, cartelleria que pretén sensibilitzar i explicar el protocol per a lluitar contra el bullying, i diversos vídeos per fer arribar a la població en general especialment als centres educatius.


Una vegada més, la infància ensenya una altra forma de fer les coses, amb l’eslògan de la seua campanya “Ajuntes contra el Bullying“, demanen ajuda i corresponsabilitzen a totes les persones en un problema que afecta la població en general, elles i ells en els seus materials parlen no solament de les parts directament afectades, sinó també de la complicitat de qui contempla el que aquesta passant i no actua.

A continuació arrepleguem alguns dels materials finals, que han presentat com a resultat del seu compromís en la millora d’un dels majors problemes que preocupa i afecta a la infància i adolescència del municipi.

El pòster de sensibilització “Juntes contra el Bullying”:

 

 

El pòster de protocol contra l’assetjament:

 

 

A continuació es presenten els vídeos que s’hi han distribuït als centres educatius per a sensibilitzar sobre aquesta problemàtica:

 

https://youtu.be/C4_gvb8jnL8

 

https://youtu.be/VrYdq2UDAgc

 

https://youtu.be/uehfAiaLT9c

 

#JOSÓCNET

 

Perquè parlar dels excrements dels gossos?

 

Les xiquetes i xiquets són ciutadania corresponsable en la vida d’un poble. Autònomes i autònoms i independents en moltes coses, veuen, oloren, senten i descobreixen, en aquest cas, en els excrements de les mascotes que queden als carrers sense recollir, un molest problema, fins i tot són conscients en major mesura que les persones adultes, ja que els seus jocs i activitats en carrers i jardins els fan patir les conseqüències de l’incivisme.

 

A més, com a consell municipal, el CMI rep les necessitats d’altres col·lectius, assisteix a fòrums en els quals s’analitzen les necessitats del poble, pensa en camins escolars segurs, participa en el disseny del Pla Urbà de Mobilitat Sostenible, realitza propostes per als Pressupostos Participatius,… En aquests processos augmenta la seua consciència com a ciutadania activa i xiquetes i xiquets decideixen consensuadament treballar com a consell per a donar resposta a aquest problema.

 

La decisió del CMI de contribuir en la solució a aquest problema s’adopta en els moments finals del curs passat, abans de tancar per vacances.

 

Després de l’estiu, el Ple Municipal sol·licita a la Regidoria d’Infància de trasllat al CMI de la sol·licitud de col·laboració en aquest sobre aquest tema.

 

El CMI, en iniciar el nou curs, decideix posar-se a la feina i comença a pensar en una acció que contribuïsca a reduir el problema.

 

I després de molt pensar, el CMI es posa en marxa, perquè les xiquetes i xiquets no solament són receptors de campanyes de sensibilització. Les xiquetes i xiquets són subjectes protagonistes en la millora de la realitat, s’organitzen, tenen la capacitat d’explicar, pronunciar-se i fer-se oir, sensibilitzar als majors, que tenen molt que aprendre de la ciutadania de menor edat i són responsables d’escoltar i atendre les necessitats i drets de la Infància.

 

 

La part més important i diferencial de la campanya sobre unes altres que ja existeixen, les xiquetes i xiquets no reben la campanya, la trien, construeixen, participen en el seu disseny i realitzen de manera organitzada, destinada als majors: xiquetes i xiquets sensibilitzen als majors, modifiquen la conducta dels adults necessària per a millorar la realitat.

 

Les claus de la campanya:

 

  • Xiquetes i xiquets són promotors de l’acció, destinada a la sensibilització de la població adulta.
  • Xiquetes i xiquets són els encarregats d’executar l’acció de sensibilització destinada a la població adulta. La campanya té un caràcter informatiu i didàctic.
  • Xiquetes i xiquets expliquen a les persones adultes els motius de la mateixa i la importància sanitària, ciutadana i convivencial de recollir els excrements de les mascotes.
  • La campanya se centra en els valors cívics. Conselleres i consellers valoren i distingeixen a aquelles persones que mantenen un comportament adequat referent a les seues mascotes.
  • La campanya promou la convivència intergeneracional i presenta a xiquetes i xiquets com a ciutadans implicats en la vida del seu municipi.
  • Suposa la promoció de l’escolta adulta a les demandes i necessitats infantils i promou l’apoderament de xiquetes i xiquets en l’expressió d’aquests.
  • Les accions vinculades a aquesta campanya permeten que conselleres i consellers es visibilitzen en l’espai públic i l’assumisquen com a propi, contribuint a l’educació per a la democràcia.

 

#NOHATE

 

Durant el curso 2015-2016 les xiquetes i xiquets del Consell Municipal d’Infància, és vàrem sumar a la Campanya Europea Contra la Intolerància en Internet (INJUVE) – NO HATE, amb l’elaboració d’un vídeo de sensibilització que podeu visualitzar en el perfil de YouTube de QuartJove:

 

https://youtu.be/iTA76ItEojw

 

en construcció ..

 

Escola d'Estiu, Quart de Poblet, Estiu 2015, Infància

 

 

 

#QUÈFER

 

 

en construcció ..